Corredor

Bakhtiyar, KOZHATAYEV

ASTANA PRO TEAM

DORSAL: 56

F. Nacimiento: 28/03/1992

[KAZ]