Corredor

Yoshinitsu, HIRATSUKA

TEAM UKYO

DORSAL: 175

F. Nacimiento: 13/11/1988

[JPN]